O nama

Udruženje CENTAR ZA RAZVOJ I PROMOCIJU INOVATORSTVA, TEHNIKE I INORMACIONIH TEHNOLOGIJA – CRPIT
je udruženje koje se bavi promocijom i razvojem značaja tehnike, tehničke kulture, tehnologije, inovatorstva i informacionih tehnologija.
Ciljevi i djelatnost Udruženja:
1. Saradnja sa odgojno-obrazovnim udruženjima, obrazovnim ustanovama i institucijama, privrednim

organizacijama i institucijama, međunarodnim organizacijama i drugim vladinim, nevladinim i društvenim
činiocima radi unapređivanja opće politike razvoja, promocije i unapređenje inovatorstva, tehnike,
tehničke kulture, ekologije, naučno-tehničkog stvaralaštva i informacionih tehnologija;
2. Doprinos općem unapređenju, razvoju i promociji inovatorstva, tehnike, tehničke kulture, ekologije,

naučno-tehničkog stvaralaštva i informacionih tehnologija;
3. Podsticanje, promocija, ukazivanje i razvijanje značaja inovatorstva, tehnike, tehnologije, tehničke kulture,

ekologije i informacionih tehnologija na razvoj privrede;
4. Razvijanje interesovanja mladih za nauku i tehnologiju, stvaranje općih uvjeta za bavljenje djelatnošću

u cilju sticanja naučno-tehničkog znanja i vještina, odnosno njihove primjene u životu i radu;
5. Zalaganje za obrazovanje mladih i odraslih iz oblasti tehnike, ekologije, inovatorstva, tehnologije,

informacionih tehnologija i naučno-tehničkih oblasti;
6. Neposredno i sa drugim subjektima, obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika i

profesora stručnih profila, odraslih i mladih u skladu sa Zakonom koji reguliše tu oblast;
7. Otkrivanje nadarene i talentirane djece, omladine i odraslih za informacione tehnologije,  inovatorstvo,

naučno-tehničko stvaralaštvo i stvaranje uvjeta za njihov dalji razvoj i profesionalno usavršavanje;
8. Radno i stručno osposobljavanje članova za oblasti informacionih tehnologija, inovatorstva, tehnike,

tehnologije i tehničke kulture u skladu sa Zakonom;
9. Organiziranje naučnih skupova, konferencija, stručnih seminara, smotri, takmičenja, savjetovanja,

simpozija, sajmova, festivala iz područja inovatorstva, tehnike, tehnologije, ekologije, informacionih
tehnologija, tehničke kulture i naučno-tehničkog stvaralaštva u skladu sa Zakonom;
10. Pomoć i podrška pri organiziranju privredne, izdavačke, istraživačke i druge djelatnosti iz područja

inovatorstva, tehnike, tehnologije, ekologije, IT tehnologija, tehničke kulture i naučno-tehničkog
stvaralaštva u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
11. Razvijanje, podsticanje, briga, edukacija i podizanje svijesti o značaju zaštite i očuvanja životne sredine,

to jeste razvijanje i zaštita ekologije;
12. Ostvarivanje međunarodne saradnje sa međunarodnim organizacijama i organima iz drugih zemalja koji

se bave istom ili sličnom oblasti djelovanja;
13. Rad na razvijanju i organiziranje sportsko-tehničkih takmičenja;
14. Stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva;
15. Zalaganje na razvijanju, unapređenje i usavršavanje digitalnih kompetencija i STEM vještina i kompetencija

kod odraslih i mladih, edukacija u oblasti tehničkih nauka, tehnologije i inžinjerstva;
16. Razvijanje, promocija i unapređenje inženjerstva i tehničkih nauka, kao što su: robotika, elektronika,

automatika, elektrotehnika, mašinstva, elektrotehnike, arhitektura, saobraćaj i druge;
17. Objedinjuje i zastupa interese i iznosi zahtjeve članova pred državnim, kantonalnim, općinskim o
rganima;
18. Organizuje izdavačku djelatnost naučne i stručne literature, časopisa, zbornika i druge izdavačke

djelatnosti u printanoj i elektronskoj formi u skladu sa Zakonom koji uređuje izdavačku djelatnost;
19. Razvijanje, usavršavanje i obrazovanje svih dobnih skupina u oblasti digitalnih kompetencija,

samostalno ili sa drugim institucijama i organizacijama;
20. Zalaže se za razvoj i unaprjeđuje robotiku, automatiku, mehatroniku, elektroniku te obuka i stručno

ospoopsobljavanje mladih i odraslih u tim oblastima