Navaja održavanja 3. naučno-stručnoj konferenciji „Potrebe privrednog sektora za tehnikom i inovatorstvom“

O značaju i važnosti tehnike, tehničke kulture, tehnologije, inovatorstva, IT tehnologija, o potrebama privrednog sektora, proizvodnih sistema, o značaju obrazovanja mladih za tehnička i IT usmjerenja, 23. januara 2019. godine u Sarajevu, u Parlamentarnoj skupštini BiH održat će se 3. Naučno-stručna konferencija pod nazivom „Potrebe privrednog sektora za tehnikom i inovatorstvom“.

Organizator skupa je Udruženje tehničke kulture Novi Grad Sarajevo, koji pozivaju sve zainteresovane i koji smatraju da su ove oblasti značajne, da dođu na skup, na kojem se najavljuje učešće stručnih govornika i predavača, koji će svojim izlaganjem istaći značaj ovih oblasti. Prijave za učešće na skupu mogu se izvršiti na http://konferencija.crpit.ba/online-prijava/ do 18.01.2019. i broj mjesta je ograničen.

 Osvrt na temu konferencije, dr.sci. Džemo Tufekčić, profesor emeritus

Globalno tržište je turbulentno, zahtjevi od proizvoda dosta visoki, nivoi tehnike, tehnologije i organizacije praćeni novom proizvodnom filozofijom, profilirali su uslove koje kadrovi moraju ispunjavati. U tranziciji društva ishodi privatizacije nisu dali očekivane rezultate što se odražava na kvalitet života, zadovoljstvo građana i kvalitet obrazovanja, izraženo siromaštvo i odlazak mladih svih nivoa obrazovanja. U proizvodno orijentiranom tržištu, da bi se obezbijedila konkurentna proizvodnja, neophodno je kvalitetno obrazovanje u svim sferama ljudske djelatnosti. Kada se govori o privrednom sektoru nameće se obaveza radikalnog reinženjeringa kao uslov opstanka preduzeća jer je proizvodnja uslov razvoja i opstanka države. Država je konkurentna ako su u njoj konkurentna prije svega proizvodna preduzeća.

Suočeni sa odlaskom mladih visokoobrazovanih kadrova iz BiH, rapidno smanjen broj upisanih studenata, nedostatak laboratorija na fakultetima i praktičnih vještina kroz nastavu, sve manja povezanost visokoobrazovnih ustanova sa privrednim subjektima stavljaju sve nivoe vlasti pred ozbiljne izazove.

Iz toga razloga Udruženje tehničke kulture Novi Grad – Sarajevo želi da potakne Univerzitete, privredne komore, privredne subjekte, udruženja klastera, institute i sva druga udruženja da sinergijskim djelovanjem trasiraju optimalan put ka konkurentnom privrednom sektoru. Kada se govori o elementima konkurentnosti privrede tu se prevashodno misli na: kadrove, materijale, tehnologiju, organizaciju, energiju, recikling proizvoda i ekološku ravnotežu. Kadrovi moraju biti inovativni, kreativni u sektorima industrije koji baštine tradiciju u BiH, kao što su metalska, elektroindustrija, drvoprerađivačka, farmaceutska…

Posebnu pažnju država bi trebala usmjeriti na informacione tehnologije bez kojih danas ne može funkcionirati niti jedan privredni i neprivredni sistem. Uz to IT pružaju jako kvalitetno i jeftino zapošljavanje u globalnom okruženju. Inovatora imamo, inovacija takođe, ali nema podrške za realizaciju i finalizaciju ideje. Jako su malo zainteresirani kako vlasnici finansijskog kapitala, tako i država u cjelini. Inovatori se ne rađaju, oni se njeguju i školuju od osnovnog obrazovanja. Zadatak svih nas je da pronađemo najinovativniji put.

Pokrovitelji konferencije su Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo razvoja,  poduzetništva i obrta i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS

Partneri konferencije su Privredna/Gospodarska komora FBiH, Udruženje „CRPIT“ i BH Futures foundation.

Medijski partneri konferencije su BHRT, FENA i SOURCE.ba

Podršku održavanja konferencije dali su: Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, Mašinski fakultet u Sarajevu, Pedagoški fakultet u Sarajevu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, Centar za napredne studije – CNS, Asocijacija inovatora BiH, Bit Alianca.

 

Na skupu, predavači i govornici biti će osobe iz ovih oblasti, a to su: 

–   dr.sci. Džemo Tufekčić, profesor emeritus; 

–   prof.dr. Edhem Čustović, profesor na univerzitetu u Australiji, 

–   prof.dr. Branko Blanuša, dekan Elektrotehničkog fakulteta u  Banja Luci, 

–   prof.dr. Samim Konjicija, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, 

–   prof.dr. Fatih Destović, dekan Pedagoškog fakulteta u Sarajevu, 

–   prof.dr. Izet Bijelonja, dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu, 

–   prof.dr. Fikret Alić, inovator i profesor na Mašinskom fakultetu u Tuzli, 

–   Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH, 

–   Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse, 

–   Azemina Njuhović, pomoćnica ministra za informatizaciju u MON-KS, 

–   Adisa Tufo, poduzetnica i direktorica firme Čip sistemi, 

–   Nihad Hodžić, direktor i vlasnik firme TRING Gračanica, 

–   Zdravko Čerović, pomoćnik ministra za razvoj u Fed. minist. razvoja, poduz. i obrta,

–   Senad Brka, Udruženje poslodavaca „Biznis centar“ Tešanj-Jelah, 

–   dr.sci. Milan Jurković, profesor emeritus iz Rijeke-Hrvatska